Our service

บริการของเรา

OEM ODM OBM Service
 • วิจัย พัฒนา, OEM, ODM, OBM
 • ออกแบบ, ดีไซน์, บรรจุภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายสู่ตลาด
ผลิตสินค้า / ประเภทสินค้า
 • สินค้าอุปโภคบริโภค
 • ความงาม เครื่่องสำอาง เมคอัพ
 • อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • อาหารสำเร็จรูป, ผลไม้อบแห้ง, ขนมขบเคี้ยว
 • เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, สมุนไพร
Distribution Of Products

จัดจำหน่ายสินค้า

 • จัดจำหน่ายสินค้าบนระบบ ออนไลน์ ( E – Commerce ) , หน้าร้าน
 • กลยุทธ์การตลาด การขาย โฆษณา ในรูปแบบ ออนไลน์ , Social, TV, และอื่นๆ ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ
 • ระบบตัวแทนจำหน่าย, ทีมขาย, ในรูปแบบออนไลน์และ Direct Sales
 • ระบบโปรโมทสินค้า, เปิดตัวสินค้า, อีเว้น, ออกบูธ, เจรจาธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ระบบการขนส่ง (shipping) , การชำระเงิน , คลังและโกดังเก็บสินค้า
Export - International Trade

ส่งออก - การค้าระหว่างประเทศ

 • ส่งออกสินค้าด้วย แพลทฟอร์ม ออนไลน์ – อีคอมเมิร์ช
 • การขนส่ง ( Logistic – Shipping ) , คลังโกดังเก็บสินค้า
 • กลุ่ม อาเซียน, AEC, EU, อเมริกา
 • ทางเรือ, รถยนต์, เครื่องบิน
Import

นำเข้า

 • นำเข้าสินค้าที่ผลิตแบบ OEM, ODM, OBM  เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค, ความงาม เครื่่องสำอาง, อาหารสำเร็จรูป, ผลไม้อบแห้ง, ขนมขบเคี้ยว
 • นำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า
 • นำเข้าสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย