Entrepreneur

Premium Package Details

แพ็คเกจนี้เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการ สร้างธุรกิจ โดยมีระบบและทีมงานมืออาชีพมาช่วยทำงานแทนเพื่อแลกกับเวลาส่วนตัว

เรามุ่งมั่นทำตามวิสัยทัศน์ของเราให้เป็นผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์

1. ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการตามแพ็คเกจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ตามแพ็คเกจเองทั้งหมดจนครบกำหนดระยะเวลาคืนทุน + กำไร 1 ปี 

2. สินค้าและบริการเราจะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดยเป็นสินค้าและบริการตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ตามที่ลูกค้าต้องการ ตามฐานลูกค้าที่เรามีอยู่และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มุ่งหวัง

   2.1 การจำหน่ายสินค้าของเรามี 3 ประเภท คือ

   2.1.1 จำหน่ายสินค้าแบบแบรนด์เดี่ยว

   2.1.2 จำหน่ายสินค้าแบบรวมบน E Commerce Platform ของเราเอง  ( Online Store )

   2.1.3 จำหน่ายสินค้าแบบรวมในร้านค้า ( Offline )

3. เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าใดที่เราจะผลิตและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าหลังจากที่ได้มีการประชุม กับทีมงานเรียบร้อยแล้ว

4. ระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่การชำระเงินค่าสินค้าและบริการของลูกค้าจนสินค้าพร้อมวางจำหน่าย เป็นระเวลา 6 เดือน – 1 ปี 

5. ลูกค้าบอกความต้องการเกี่ยวกับสินค้าและบริการแล้วเราจะพิจารณาและประเมิน วิเคราะห์ ตลาดพร้อมฐานลูกค้าที่เรามีอยู่และรองรับฐานลูกค้าใหม่

 

6. รายได้ที่ได้รับ

    6.1 ลูกค้าจะได้รับรายได้นับจากวันที่จำหน่ายสินค้า โดยได้รับทุกสิ้นเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาคืนทุน + กำไรเรียบร้อยแล้ว และเป็นรายได้จากสินค้าหลักตามแพ็คเกจของลูกค้า  (ได้รับกำไรไม่ต่ำกว่า 50% ของราคาเงินทุนที่ซื้อแพ็คเกจสินค้าและบริการ)

   6.2 ลูกค้าได้รับรายได้จากยอดขายรวมจากร้านค้า, E Commerce platform ของเราที่ขายสินค้าทั่วโลก โดยได้รับเป็น Commission Percent จำนวน 10 % ของกำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 1.6 ปี นับจากครบกำหนดการรับประกัน การคืนทุน + กำไร 1 ปี (แม้ลูกค้าจะไม่ผลิตและขายสินค้ากับเรา ) ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยกับลูกค้าที่ผลิตและขายสินค้ากับเราท่านอื่นด้วย

Crown Premium Brand Projects
© 2014 - 2019 PHATOTOUCH CO., LTD. All Rights Reserved