สำหรับลูกค้า Phatotouch.co.th เมื่อผลิตสินค้ากับเรามีตลาดรองรับและขายสินค้ากับเราได้ทันที

 

Meeting Korea Trade

สำหรับลูกค้า Phatotouch.co.th เมื่อผลิตสินค้ากับเรามีตลาดรองรับและขายสินค้ากับเราได้ทันที