บริษัท พธูธัช จำกัด 

ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2557 (2014)

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ส่งออก นำเข้า บริการรับผลิตและจัดจำหน่าย  สินค้าอุปโภคบริโภค ด้าน ผลิตภัณฑ์ ความงามครบวงจร, เครื่องสำอาง,บำรุงผิว, อาหารเสริม, อาหารแห้ง, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แปรรูป , อาหาร –  ธัชพืช สำเร็จรูป เป็นต้น

โดยบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต จึงต้องการผลิตและจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค  ที่มีคุณภาพให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้สินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลทั้งสิ้น โรงงานผลิตมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้เครื่องหมายรับรองคุณภาพระดับสากล อาทิเช่น ISO, GMP CODEX, HACCP และ HALAL, FDA, อย. เป็นต้น

Phatotouch Co., Ltd. 

Established and registered on 26 August 2014

Conducting business relating to export, import, production and distribution services Consumer products in a full range of beauty products, cosmetics, skin care, supplements, dry food, beverages, processed agricultural products, ready-to-eat food products.

The company is aware of the importance of efficiency in life. Therefore wants to produce and sell quality consumer products to benefit consumers Both inside and outside All products and products have been certified to international standards. The production plant has a modern production process. Under international quality certification marks such as ISO, GMP, CODEX, HACCP and HALAL, FDA, etc.